Pregled lekara opšte prakse

Nova usluga iz Ordinacije dr Gifing, je pregled lekara opšte prakse.

Najveći broj svih zdravstvenih problema se rešava na nivou opšte lekarske prakse.
Lekar koji je posvećen Vama i Vašem zdravlju, tumači analize i savetuje, propisuje odgovarajuću terapiju.

Pregled podrazumeva:

Klinički pregled

  • auskultatorni pregled srca i pluća (slušanje srca i pluća stetoskopom),
  • merenje pulsa i krvnog pritiska
  • palpaciju žlezda i stomaka,
  • pregled grla

Dijagnozu

Prepisivanje terapije i odgovarajuće suplementacije

Ukoliko je potrebno, na našem aparatu ANESA, možete dodatno obaviti neinvazivnu laboratoriju (bez igle) u cilju prevencije, što preciznije dijagnoze i uspešnijeg lečenja bolesti. Rezultati su dostupni odmah, bez čekanja.

Lekari koji obavljaju pregled

dr med. Miljana Lalić,
lekar

Ostali pregledi

Video izjave pacijenata

Online zakazivanje pregleda