Kvantna (biorezonantna) terapija

Da bismo razumeli novu metodu dijagnostike i terapije, važno je znati da pojedinac nema samo vidljivo fizičko telo, već ima i nevidljivo telo elektromagnetnog polja. Nevidljivo telo je nečujna muzika u ljudima, kao visoko organizovan i slab sistem elektromagnetih oscilacija sličan muzici na simfonijskom koncertu.

Promene elektromagnetnog polja na biohemijskom nivou tela u ćelijama i telesnim tečnostima , mogu se izazvati kroz pozitivne uticaje na nivo tela u biološkom polju. U te svrhe koriste se aparati najnovije generacije, nemačkog proizvođača, kao što je BIOKAT, MORA Nova Touch i slični.

Bioenergetska informaciona terapija pomaže i aktivira samoregulišuće sile pacijenata, neutralizuje i oslobađa od stečenih fizičkih i psihičkih stanja, koja su povezana sa učvršćenim strukturama vitalne energije. Vitalna energija tada može još jednom imati nesmetan i gladak protok.

U terapeutske svrhe se uzimaju endogene elektromagnetne oscilacije upotrebom planarnih elektroda i poboljšane vraćaju pacijentu. Elektromagnetne oscilacije spoljašnjih bioaktivnih supstanci (npr. alergeni, teški metali, vitamini) se putem softvera upotrebom planarnih elektroda obrađene vraćaju pacijentu.

To rezultira rastvarenjem učvršćenih oscilacionih struktura i regulacijom blokada, uklanjanjem opterećenja, kontaminacija, ublažavanjem opterećenih emocija i jačanje endogenih oscilacija. Poremećaji vezani za učvršćene oscilatorne energetske strukture su stoga pozitivno pogođeni.

Disharmonije postaju vidljive, a zatim i modifikovane za samoregulacione procese u telu koje se pri tom odigravaju. Na taj način stvaramo sklad svih ćelija u jednom organizmu, što se zove harmonija. Osnova svega je da jačamo odbrambene funkcije u organizmu i ćelije organizma dovodimo u prirodnu ravnotežu.

U Ordinaciji dr Gifing primenjujemo sa uspehom bazične terapije za uravnoteženje tela, dijagnostiku i terapije na alergije, intolerancije, odvikavanje od pušenja i šećera i terapiju bola.

Zorica Kostre,
Kvantni terapeut

 

Ostali pregledi

Video izjave pacijenata

Online zakazivanje pregleda