Elektrokardiogram (EKG)

Šta je Elektrokardiogram (EKG)?

 • Elektrokardiogram (EKG) je grafički zapis električnih potencijala u srčanom mišiću.

EKG je jedno od osnovnih dijagnostičkih sredstava kojima lekar (opšte prakse, specijalista internista, kardiolog…) može sa velikom sigurnošću da dijagnostikuje brojne poremećaje i stanja vezana za srce i srčani rad,kao što su:

 •  ishemija miokarda(angina pektoris i infarkt miokarda)
 •  hipertrofija/dilatacija srčanih šupljina
 •  poremećaji ritma
 •  poremećaji sprovođenja srčanih impulsa
 •  zapaljenjske bolesti srca i srčane maramice

Takođe, mogu se dobiti i posredne informacije o nekardiološkim poremećajima:

 •  poremećaj elektrolita
 •  intoksikacija nekim lekovima(digitalis…)
 •  hipotermija
 •  plućna embolija
 •  intrakranijalno krvarenje
 •  anemija

Procedura je vrlo jednostavna i bezbolna i traje oko 5 minuta.

EKG-om se dobijaju podaci koji upućuju da li postoje patološke promene na srcu i u srčanom radu i ako postoje, kako dalje tretirati obolenje.

Zdrave odrasle osobe treba da ga urade jednom godišnje kao deo sistematskog pregleda, jer rano otkrivanje određenih poremećaja može efikasno preduprediti nastanak ozbiljnih, pa i po život opasnih događaja.

Ostali pregledi

Video izjave pacijenata

Online zakazivanje pregleda