O Centru dr Gifing

Centar za preventivnu medicinu i Program ishrane dr Gifing osnovan je 2003. godine od strane dr Ane Gifing. Petnaest godina rada posvetili smo edukaciji i prevenciji gojaznosti i metaboličkih poremećaja.

Program ishrane dr Gifing je rezultat višegodišnjeg iskustva u praksi i školovanja u najpoznatijim svetskim zdravstvenim centrima kao i saradnje sa čuvenim stručnjacima iz domena antiejdžing medicine. Prvi je takve vrste registrovan upravo u Srbiji.

U okviru dijagnostičkog centra koji primenjuje program ishrane dr Gifing obavljaju se neophodne analize u cilju utvrđivanja postojećeg zdravstvenog stanja.

Novi program u radu Centra je Nutrigenetika. Rezultati DNK testiranja pružaju precizne smernice za kreiranje individualnog programa ishrane i odabir odgovarajuće fizičke aktivnosti.

Najsavremenije metode genetskih testiranja pružile su nam mogućnost da među prvima u regionu kreiramo potpuno individualan koncept ishrane i rekreacije u cilju unapređenja zdravlja i očuvanja dugovečnosti.

Od osnivanja Centra dr Gifing pa sve do danas poverenje našem stručnom timu ukazalo je više od 100.000 pacijenata.

Dijagnostike u Centru dr Gifing

Određivanje in/tolerantnosti na različitu vrstu hrane i pojedine sastojke hrane. Ovaj test se radi u sklopu svakog od programa hrono ishrane, ali se može sprovesti i samostalno (tada pregled ne uključuje i pregled kod lekara i savetovanje za suplementaciju).

Merenje sastava tela

Merenje se obavlja u sklopu svakog od programa hrono ishrane. Pored ukupne telesne mase, segmentna analiza tela daje uvid u sastav tela tj. količinu masti, mišića, proteina, minerala, vode itd. Takođe, vaga izračunava i nivo bazalnog metabolizma, vrednost fizičke kondicije, kao i zdravstveni rizik. Rezultat dobijen ovim merenjem pomaže stručnjacima u kreiranju individualnog pristupa programa hrono ishrane.

TMG (tenziomiografija)

Najpreciznija dijagnostika brzine, simetričnosti, snage kontrakcije i relaksacija mišića. Metoda se preporučuje osobama kojima je neophodna fizikalna terapija posle oštećenja mišića i vezivnog tkiva, rekreativnim i profesionalnim sportistima, svima koji žele da održe dobro stanje lokomotornog aparata. Na osnovu rezultata pregleda, terapeut ili trener, dobija uvid u kom smeru bi trebalo da ide dalja fizikalna terapija tj. koje grupe mišića treba trenirati i na koji način.

Bioidentični hormoni

Tokom životnog veka svake osobe dolazi do pada nivoa polnih hormona u telu. Ovo dovodi do niza neželjenih manifestacija, kao što su talasi vrućine, pad mentalne i mišićne snage, promenljivo i često, depresivno raspoloženje, pad polne želje i polne moći itd. Takođe, posledica hormonalnog disbalansa jeste i povećavanje rizika od nastanka oboljenja srca i krvnih sudova, šećerne bolesti, poremećaja rada štitaste žlezde, malignih oboljenja, pad kvaliteta kostiju itd. U cilju umanjenja ovih neželjenih tegoba, kao i u cilju prevencije oboljenja koja nastaju usled hormonalnog disbalansa, preporučuje se primena bioidentičnih hormona. Oni su u potpunosti nalik onima u ljudskom organizmu i u potpunosti su prirodnog – biljnog porekla, bez neželjenih efekata. Primena bioidentičnih hormona se preporučuje svim osobama koje su ostale bez dovoljne prirodne produkcije polnih hormona (menopauza i andropauza, kao i tokom perioda koji im prethodi).

Program odvikavanja od pušenja

Ovaj program se sprovodi aparatom za Biorezonantnu medicinu. Pristup je u potpunosti individualan i veoma efikasan. Potrebno je do tri terapije da se osoba odvikne od pušenja, pri čemu neće imati apstinencijalne tegobe.

Ostali pregledi

Video izjave pacijenata

Online zakazivanje pregleda