Tenzimiografija - TMG

Pre nekoliko godina sportska medicina je postala bogatija za jednu savremenu dijagnostičku metodu koja je od velike koristi kako doktorima sportske medicine, tako fizijatrima, fizioterapeutima, kondicionim trenerima, pa i menadžmentu sportskih klubova.

Zahvaljujući Centru dr Gifing, ova metoda je odnedavno dostupna i u Srbiji.

TMG ili tenziomiografija je dijagnostička neinvazivna metoda kojom se dobijaju podaci o kontraktilnim osobinama mišića, tj. o njihovim funkcionalnim karakteristikama. Izum je profesora S. Đorđevića, svetski poznatog sportskog radnika i trenera.

Najpreciznija metoda za određivanje funkcionalnih karakteristika skeletnih mišića (vreme aktivacije, brzina i trajanje kontrakcije, trajanje relaksacije, radijalna amplituda kontrakcije, kao i lateralna i funkcionalna simetrija).

 

Takođe, dobijaju se i preporuke o eventualnim potrebnim vežbama i tretmanima da bi se popravile performanse i sprečile eventualne povrede. Poseban dijagnostički benefit je kod povređenih sportista, jer eliminiše uticaj bola na parametre mišićne kontrakcije.

TMG ima primenu u sportu i medicini kao i u istraživačke svrhe.

U sportu se upotrebljava za optimizaciju treninga. Skriningom mišića koji su najvažniji za određeni sport utvrđuje se na kom mišiću,ili grupi mišića treba dodatno raditi (vežbe aktivacije,snage ili relaksacije) kako bi se učinak doveo na najviši nivo. Rezultati dobijeni TMG dijagnostikom se mogu upotrebiti za prevenciju povreda,kao i za procenu trenutne fizičke spremnosti i maksimalnih performansi pojedinca.

U medicini se TMG upotrebljava u fizikalnoj medicini kao dijagnostičko (ne terapeutsko) sredstvo u proceni poboljšanja funkcionalnih sposobnosti mišića tokom i posle terapeutskih procedura posle povrede.Olakšava terapeutu izbor terapeutskih procedura i vežbi i daje potpunu informaciju o stepenu oporavka. Na ovaj način se omogućava pravovremeno vraćanje sportiste u trenažni proces,čime se prevenira vraćanje povreda. Preciznim izborom terapeutskih procedura i vežbi može se ubrzati i sam proces rehabilitacije.

TMG softver poseduje prosečne referentne vrednosti za 20 glavnih mišića za preko 20 sportova,kao i prosečne referentne vrednosti mišića za pozicije koje igrači imaju u određenim kolektivnim sportovima.

TMG može biti od koriristi u selekciji kako za vrhunski,tako i rekreativni sport.

Rekreativcima omogućava da unaprede svoje treninge,kako preko cele godine,tako i u određenom vremenskom periodu zbog sezonskih sportova (skijanje, trčanje na duge staze, ekstremni sportovi…).

Ostali pregledi

Video izjave pacijenata

Online zakazivanje pregleda