Dr Jelena Popović, specijalista psihijatrije i psihoterapeut

Doktorka Popović je rođena u Beogradu, gde je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i položila specijalistički ispit iz Psihijatrije

Završila je Akademsku specijalizaciju iz neurologije, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranjenim akademskim specijalističkim radom 2011. godine, na temu: „Kongenitalni miastenički sindromi“. Doktorska disertacija iz oblasti neuronauka u izradi.

Učestvovala je u radu brojnih međunarodnih i domaćih kongresa i kontinuiranih edukacija. Višegodišnji je izlagač na Kongresu psihoterapeuta Srbije, iz oblasti Adolescentne psihoterapije.

Dr Jelena Popović je stalno zaposlena na Klinici za Psihijatriju Kliničkog centra Srbije od 2011. godine, pri Odseku za poremećaje mladih.

Edukaciju iz Psihoterapije započela je pri Psihopolis Institutu 2008. godine, koju je uspešno obavila i na osnovu toga je stekla zvanje Transakcioni analitičar-psihoterapeut. U istoj oblasti je nastavila usavršavanje i stekla Nacionalni sertifikat za psihoterapiju, izdat od strane Društva psihoterapeuta Srbije.

Edukaciju iz “Archetypal Astrodrama Theatre of Lidia Surina” (dr Lidija Surina-osnivač psihoterapijskog metoda), završila je u Beogradu 2019. godine, sa ovlašćenjem da može da vodi astropsihološke radionice, koristeći ovaj metod.

Takođe, dr Popović poznaje osnove kvantne medicine, završila je Viši nivo Elektropunkturne dijagnostike po Folu. Bila je saradnik dr Dušanke Mandić, osnivača MADU metoda (terapija unipolarnim magnetnim poljem), autor je i koautor radova iz oblasti magnetoterapije. Počev od 2012. godine, dr Popović edukuje se u oblasti Oriology, Trinicor&Evtherapy (Koncepti energetske harmonizacije psihosomatike, koji se jednim delom nadovezuju na Metod SuJok-a).

Od 2018. godine nalazi se u Iskustvenoj grupi za dubinsku psihološku analizu snova, koja je aktivna u okviru Centra za dubinsku psihologiju i analizu snova-dr Ivan Nastović.

U svom psihijatrijskom i psihoterapijskom radu bavi se primenom najsavremenijih metoda u dijagnostici i lečenju različitih psihijatrijskih poremećaja, kao i savetodavnom radu radi prevazilaženja kriznih stanja i savladavanja teškoća u svakodnevnom životu. Posebno se bavi problematikom adolescencije i interpersonalnim odnosima.