Ilije Garašanina 22
11000 Beograd, Srbija
Pon - Pet: 09:00 - 20:00
Subota: 09:00 - 16:00
rsen
Call Centar:
011 635 0 635

Slobodni radikali

Slobodni radikali

Šta su slobodni radikali?

U poslednje vreme, slobodni radikali su u žiži interesovanja stručne javnosti. Razlog tome je što su, od otkrića pa do danas, dovedeni u vezu sa starenjem, ali i sa razvojem brojnih patoloških stanja/oboljenja. Oni su predstavljeni molekulima ili atomima koji imaju jedan nespareni elektron. Usled toga, jako su nestabilni a, radi postizanja stabilnosti, „kradu“ elektron iz nekog drugog atoma ili molekula, čime njega čine nestabilnim. Na ovaj način, oni pokreću lančanu reakciju, jer atom/molekul od koga su „ukrale“ elektron, postaje slobodni radikal. Slobodni radikali se normalno stvaraju u ljudskom organizmu, ali se normalno i neutrališu. Neutralizacija se vrši sistemom antioksidanata. Ovaj sistem čine enzimi, minerali, vitamini, oligoelementi, jedinjenja i sl.
U situaciji kada produkcija slobodnih radikala nadvlada kapacitet antioksidanata, dolazi do ispoljavanja štetnih efekata slobodnih radikala.

Štetni efekti slobodnih radikala se mogu manifestovati kroz proces starenja organizma, ali mogu uticati i na pojavu:

Danas, postoji mogućnost da se urade laboratorijske analize kojima možemo dobiti podatak o količini slobodnih radikala koji su prisutni u našoj krvi. Sa druge strane, možemo odrediti i s kojim kapacitetom antioksidativne zaštite naše telo raspolaže. Praktično, možemo odrediti da li spadamo u grupu ljudi koji imaju povišene vrednosti slobodnih radikala u krvi te, s tim i u grupu ljudi koji su u riziku da obole od nekih, prethodno, navedenih oboljenja (ukoliko je organizam izložen dejstvu slobodnih radikala u dužem vremenskom periodu).

Određivanje slobodnih radikala u centru Dr. Gifing

U Centru dr Gifing se može brzo i pouzdano, na aparatu Free Radical Analytical System (FRAS), odrediti količina slobodnih radikala i ukupni antioksidativni kapacitet plazme ispitanika. FRAS aparat spada u grupu najmodernijih aparata koji se koriste za određivanje pomenutih parametara. Određivanje ukupne količine slobodnih radikala i ukupnog antioksidativnog kapaciteta plazme, vrši se iz uzorka kapilarne krvi koja je dobijena iz prsta ispitanika. Testiranje traje oko 20 min. Rezultati koji su dobijeni ovim testom, daju nam orijentaciju stepena ugroženosti organizma slobodnim radikalima. U skladu s tim, prepisuju se i odgovarajuće mere za korekciju njihovih povišenih vrednosti – npr., eliminacija štetnih navika, odgovarajuća ishrana, potrebna suplementacija mineralima/vitaminima/oligoelementima itd.; takođe, ponovnim testiranjem, može se pratiti efekat primenjenih mera u funkciji vremena. Ishrana i suplementacija će biti prilagođene svakome ponaosob i sprovedene pod stručnim nadzorom tima lekara i nutricionista, kako bi dale maksimalni efekat.

Pozovite nas za pregled
011 635 0 635