Akupunktura

Akupunktura predstavlja jednu od najpopoularnijih oblasti kineske tradicionalne medicine.  Potiče od latinskih reči acus – igla i  pungere – ubadati. Prema kineskoj tradicionalnoj medicini, zdravstveno stanje čoveka prevashodno zavisi od životne i vitalne energije ”Ci”koja protiče kroz organizam duž meridijana. Svaki meridijan je direktno povezan sa energijom i stanjem unutrašnjih organa. Duž svakog meridijana nalaze se akupunkturne tačke. Poremećaj protoka životne energije duž meridijana dovodi do poremećaja ravnoteže u organizmu i nastanka različitih bolesti.

Šta je cilj akupunkture?

Osnovni cilj akupunkture je uspostavljanje pravilnog protoka vitalne energije i dovođenja organizma u balans i ravnotežu.

Prilikom preciznog stimulisanja akupunkturnih tačaka iglicama, organizam počinje da luči veću količinu endorfina i serotonina – što dovodi do smanjenja bola, opuštanja muskulature, smanjenja krvnog pritiska i smirenja pacijenata.

Kako izgleda tretman?

Tretman akupunkture podrazumeva aplikovanje izrazito tankih i finih iglica na odgovarajuće akupunkturne  tačke na telu. Na taj način se pokreće vitalana energija (Ci ) i uspostavlja odgovarajuća ravnoteža i balans u organizmu.

Vreme trajanja

Tretman akupunkture je vrlo prijatan i opuštajuć. Idealano vreme trajanja tretmana je   30 – 40 minuta. Pacijent je u ležećem položaju.

Šta ću da osetim?

Prilikom aplikovanja iglica, pacijent može imati osećaj strujanja, trnjenja i toplote, koji nakon određenog vremena postepeno dovodi do osećaja psihofizičke opuštenosti, relaksacije i smanjenja uznemirenosti.

Savetuje se 10 tretmana u seriji, u zavisnosti od individualnih potreba pacijenta i zdravstvenih tegoba.

Najbolja efikasnost postiže se sa učestalošću tretmana od 2 – 3 puta nedeljno.

Akupuktura nema nus pojave.

Zakažite konsultacije na broj 011 635 0 635