holesterol | Dr Gifing
Pretraga
Pretraga

Holesterol – kako ga držati pod kontrolom

0 11/09/2017

Šta je holesterol? Holesterol je u hemijskom smislu alkohol velike molekulske težine koji se većinski u organizmu čoveka sintetiše u jetri. Treba istaći da holesterol ima čitav niz važnih uloga za pravilno funkcionisanje organizma. Pored toga što obezbeđuje čvrstinu ćelijskog zida, pomaže u sintezi svih hormona koji nam omogućavaju život. Od holesterola nastaju testosteron, progesteron, estrogen kao i hormoni od izuzetne važnosti za pravilnu funkciju reproduktivnog sistema. Holesterol je isto tako važan za sintezu vitamina D koji štiti nervni sistem, kosti… Za očuvanje dobrog zdravlja važno je držati vrednosti ukupnog holesterola u fiziološkim granicama (4,5-5,2) mmol/l. U praksi Centra dr Gifing se posebno vodi računa o vrednostima HDL (takozvanog “dobrog“, zaštitnog) holesterola i LDL (“lošeg“) holesterola i njihovog odnosa. Pored holesterola prate se i drugi parametri vezani za procenu rizika od kardiovaskularnih oboljenja (homocistein). To je veoma važno jer je utvrđeno da postoji značajan rizik od nastanka koronarne bolesti i kod starijih osoba koje imaju normalne, ili niske vrednosti ukupnog holesterola. Kako se dobijaju povišene vrednosti holesterola? Danas se sve više u praksi srećemo sa osobama različitih starosnih dobi koje imaju povišene vrednosti holesterola (poreme

Posted in Blog by Gifing | Tags: ,