Menopauza | Dr Gifing
Pretraga
Pretraga

Menopauza

 

Menopauza kod žena 

Najčešće zbog neinformisanosti, prava zbrka i kamen spoticanja nalazi se u domenu tzv. nadoknade hormonske  terapije u menopauzi. Informacije su dostupne tek manjem broju žena koje sa strepnjom uzimaju preparate za ublažavanje tegoba klimakterijuma i menopauze. Ženama u menopauzi je svakodnevno funkcionisanje onemogućeno zbog talasa vrućine, valunga, koji ih „oblivaju“ i danju i noću.

 

Lekari često ostavljaju pacijentima da se sami odluče da li će započeti tj. nastaviti sa hormonskom terapijom a pozivajući se na istraživanja velikih farmaceutskih kompanija koje se bave proizvodnjom hormonskih lekova. Većina bolesti započinje u periodu neposredno pre nastanka menopauze, zbog hormonske neravnoteže.

 

Dijagnoza hormonskog disbalansa 

U cilju ranog dijagnostikovanja diskretnog poremećaja hormonalnog balansa kod žena, rade se i laboratorijske analize. Tim analizama se određuju vrednosti ženskih polnih hormona.
Međutim, velika je greška da se laboratorijske analize tumače prema referentnim vrednostima koje su date. Razlog tome je činjenica što se referentne vrednosti automatski preračunavaju prema starosnoj dobi ispitanika. Tako se upoređuju trenutne hormonske vrednosti pacijentkinje sa referentnim vrednostima koje ima njena vršnjakinja, a nama nije cilj da imamo hormonsku ravnotežu kao osoba od 50 godina, već kao osoba od 35 godina starosti.

Hormonski disbalans simptomi

Dobijanje na težini, opadanje kose, nervoza, glavobolja, loš san, smanjena seksualna želja i mnogo drugih simptoma su pokazatelji ozbiljnih hormonskih deficita. Dakle, sa nadoknadom hormona bi moralo da se krene u vreme dok tegobe ne postanu frustrirajuće. Profesionalni svetski centri za preventivnu medicinu insistiraju na tome da se hormoni kontrolišu počev od 35. godine kako kod žena tako i kod muškaraca.

Muškarci, usled pada nivoa testosterona, imaju smanjenje mišićne mase, slabljene polne funkcije i plodnosti, a izuzetno se povećava faktor rizika za srčane probleme i pojavljivanje karcinoma. Bioidentični hormoni sprečavaju nastanak karcinoma. Bioidentični progesteron se u mnogim studijama pokazao kao protektivan za ćelije dojke i materice, a neke kliničke studije pokazale su i doprinos progesterona u obnovi nervnog sistema nakon moždanog udara.

Dugotrajni disbalans hormona može dovesti do depresije, autoimunih bolesti, kardiovaskularnih bolesti i malignih tumora. Balansiranjem hormona čuvate svoje zdravlje. Hormoni se balansiraju na različite načine: zdravom i pravilnom hronoishranom, relaksacijom, fizičkom aktivnošću… ali ponekad to nije dosta, pa treba uzimati i supstitucionalnu terapiju. Ne treba čekati da žlezde prestanu da rade, treba im pomoći kada pokažu prve znake iscrpljenja.

Hormonska nadoknada u menopauzi

Bioidentični hormoni nemaju nuspojave, treba samo pronaći pravu dozu koja odgovara pojedinoj osobi. Ovo je zadatak savremeno edukovanih stručnjaka. O hormonima vas može poučavati samo lekar koji se dodatno obrazuje na svetskim seminarima i kongresima pod organizacijom najeminentnijih svetskih i evropskih udruženja.

Hormonska nadoknada bioidentičnim hormonima je najsavremenij princip tretmana rasprostranjen u celom svetu, koji kod nas predstavlja najznačajniju inovaciju u cilju očuvanja zdravlja i prevencije raznih oboljenja. Pored subjektivnih tegoba (nervoza, glavobolja, loš san, smanjena seksualna želja) ogroman broj kardiovaskularnih bolesti i maligniteta  mogu se sprečiti i to bez opasnosti da se ispolje neželjeni efekti koje imaju sintetički hormoni ili lekovi.

Bioidentična hormonska terapija je individualni koncept stvaranja ravnoteže u organizmu. Doze su individualne, zavisno od laboratorijskih rezultata, postojećih tegoba i stanja organizma.

Uz primenu principa metaboličke hronoishrane dr Gifing, jedinog zdravstveno opravdanog režima ishrane, vođenje aktivnog načina života i relaksacije, primena bioidentičnih hormonalnih supstituenata osiguraće kompletnu,  antiaging platformu i dugovečnost.