Kalorimetrija | Dr Gifing
Pretraga
Pretraga

Određivanje bazalnog metabolizma


Kalorimetrija


 

CCM Express

CCM express -aparat koji određuje bazalni metabolizam (zapravo metabolizam u stanju mirovanja) je jedinstven u celom regionu.  CCM Expressje  aparat, pomoću koga detaljno proučavamo metaboličko stanje organizma i koju tačno vrstu hrane ogranizam koristi za stvaranje energije. Ovaj pregled se radi kod svih gojaznih pacijenata ukoliko je metabolizam izuzetno smanjen, a ovo se već konstatuje pri pregledu sastava tela na In Body aparatu, takodje i kod osoba sa premalom težinom, kod kojih postoji povećanje metabolizma preko gornje granice.

CCM aparat koristi direktno merenje potrošnje kiseonika i proizvodnje ugljen dioksida  u cilju optimizacije nutricionističke podrške i merenje iskorišćenosti ugljenih hidrata, masti i proteina. Aparat služi za odrđivanje bazalnog metabolizma pomoću indirektne kalorimetrije. Prilikom određivanja bazalnog metabolizma pacijent mora biti u psihičkoj i fizičkoj relaksaciji, unos hrane se mora obustaviti 2 do 4 sata pre merenja. Pacijetu se stavi maska na lice i potrebno je par minuta da se pacijent navikne  na masku. Merenje bazalnog metabolizma traje 20 minuta. U tako mirnom stanju meri se potrošnja kiseonika i stvaranje ugljen dioksida. Na osnovu potrošnje kiseonika i stvaranja ugljen dioksida izračunava se respiracijski koeficijent ili RQ. Na osnovu dobijenog respiracijskog koeficijenta pristupa se individualnoj izradi jelovnika.

Nutricionistički pregled

Kompletan metabolički pregled

Osnovni metabolički pregled