Fras | Dr Gifing
Pretraga
Pretraga

Fras

Proverite da li vam je organizam ugrožen!

Imate li dovoljno antioksidanata u telu?

Sistem antioksidanata je prilično složen i sačinjavaju ga različiti enzimi i jedinjenja.

Kada ih telo ne dobija dovoljno ispoljavaju se štetni efekti slobodnih radikala, kao što su razvoj mnogobrojnih oboljenja ili stanja i starenje.

Slobodni radikali su atomi, ili molekuli koji mogu dovesti do promena na svim ćelijskim strukturama, ali i promene na samom genetskom materijalu.

Aparat FRAS, može pouzdano da odredi količinu slobodnih radikala, odnosno u kolikoj je meri telo njima ugroženo, a i ukupni antioksidativni kapacitet plazme, odnosno koliko imate antioksidanata u telu za samo par minuta iz kapi krvi ispitanika.

U skladu sa rezultatima savetuju se mere poboljšanja antioksidativnog kapaciteta organizma, kao što su prepisivanje potrebne individualne suplementacije u obliku vitamina i minerala.

Za više informacija kao i zakazivanje pozovite naše konsultante na broj 011/635-0-635